Skip to content
obchodní společnost města Krnova – Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí Žádost o vydání parkovací karty

Informace pro zákazníky podle zákona 634/1992 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů souvisejících se službami poskytnutými Technickými službami Krnov s.r.o.,  je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa : http: www.coi.cz.

Kontaktní
telefon:

Kontaktní
e-mail: