Stručně o společnosti

Technické služby Krnov s.r.o. byly založeny jediným zakladatelem – Městem Krnov v roce 1998 jako servisní organizace pro zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Krnov převážně v oblasti správcovství městského majetku, zejména pak městkých komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, drobné městské architektury, městských lázní, zimního stadionu, městského koupaliště a fotbalového stadionu. Město Krnov jako výhradní vlastník společnosti  jejím prostřednictvím strategii správy a údržby svého majetku plně kontroluje. Další klíčovou činností Technických služeb Krnov s.r.o. je odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho separace, ukládaní a likvidace. Tato technologicky i organizačně náročná činnost je prováděna v souladu se stále se zpřísňujícími se národními  i  evropskými legislativními a ekologickými standardy.
Cílem společnosti je udržovat a zvyšovat kvalitu i efektivitu veřejně prospěšných služeb, používat progresivní  technologie a příspívat tak ke spokojenosti všech občanů a návštěvníků města Krnova i přilehlého regionu okolních obcí. Technické služby Krnov s.r.o. se také podílejí na řešení problémů nezaměstnanosti v regionu spoluprací s úřadem práce při organizaci veřejně prospěšných prací , vytvářením společensky účelných pracovních míst a v neposlední řadě i spoluprací s organizacemi zaměřujícími se na pomoc osobám zdravotně postiženým. Činnosti jednotlivých provozoven společnosti jsou organizovány tak, aby docházelo k maximálnímu celoročnímu využití pracovníků.