Skip to content
obchodní společnost města Krnova – Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

Poskytované služby

 • opravy místních komunikací,
 • zimní údržba komunikací a chodníků,
 • čištění uličních vpustí a příkopů,
 • měření míry zhutnění podkladních vrstev – lehkou dynamickou deskou,
 • dlaždičské práce (kladení obrub, dlažeb, pro – dlážděné chodníky, chodníčky či posezení…),
 • vysprávky asfaltovou obalovanou drtí po přípojkách a překopech (voda, plyn, kanalizace),
 • zřízení asfaltových plochy nových ve vjezdech stáních, parkovištích apod.,
 • zřízení a umístění dopravního značení (vodorovné i svislé),
 • dovoz materiálu (kamenivo, štěrky, písky, betonové směsi – suché a polosuché),
 • hutnění podkladů,
 • řezání asfaltu,
 • bourací ruční kompresorové kladivo na betonové základy či jiné konstrukce,
 • malý kolový nakladač „BOBEK“ pro terénní úpravy (široká lžíce, podkop pro hloubení rýh 30 cm,  vrták pro vrtání děr 40 cm).

Kontakt

Ondřej Bartoníček
vedoucí provozovny
telefon: +420 602 785 191, +420 554 692 030
e-mail: ondrej.bartonicek@tskrnov.cz

Fotka zachycující pracovníky, kteří opravují komunikaci

Kontaktní
telefon:

Kontaktní
e-mail: