Skip to content
obchodní společnost města Krnova – Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

Stručně o společnosti

Technické služby Krnov s.r.o. byly založeny jediným zakladatelem – Městem Krnov v roce 1998 jako servisní organizace pro zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Krnov převážně v oblasti správcovství městského majetku, zejména pak městských komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, drobné městské architektury, městských lázní, zimního stadionu, městského koupaliště, atletického stadionu a fotbalového stadionu.

Město Krnov jako výhradní vlastník společnosti jejím prostřednictvím strategii správy a údržby svého majetku plně kontroluje. Další klíčovou činností Technických služeb Krnov s.r.o. je odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho separace, ukládání a likvidace. Tato technologicky i organizačně náročná činnost je prováděna v souladu se stále se zpřísňujícími se národními i evropskými legislativními a ekologickými standardy.

Cílem společnosti je udržovat a zvyšovat kvalitu i efektivitu veřejně prospěšných služeb, používat progresivní  technologie a přispívat tak ke spokojenosti všech občanů a návštěvníků města Krnova i přilehlého regionu okolních obcí. Technické služby Krnov s.r.o. se také podílejí na řešení problémů nezaměstnanosti v regionu spoluprací s úřadem práce při organizaci veřejně prospěšných prací , vytvářením společensky účelných pracovních míst a v neposlední řadě i spoluprací s organizacemi zaměřujícími se na pomoc osobám zdravotně postiženým. Činnosti jednotlivých provozoven společnosti jsou organizovány tak, aby docházelo k maximálnímu celoročnímu využití pracovníků.

Obchodní informace

Společnost byla registrována u Krajského obchodního soudu v Ostravě ke dni 26. 5. 1998, v oddíle C, číslo vložky 18402 IČ: 25398547. Skutečné zahájení činnosti dne 1. 10. 1998

Sídlo společnosti: 794 01 Krnov, Pod Cvilínem, Stará 11, Krnov 794 01

Vlastník společnosti

Společnost vlastní 100 % Město Krnov jako jediný společník

Struktura společnosti

 • Valná hromada

  Rozhoduje o chodu společnosti prostřednictvím Městské rady.

 • Dozorčí rada

  předseda: JUDr. Hama Ivo
  členové: Rudolf Feilhauer, Petr Glončák, Ing. Miroslav Pella, Jakub Prášilík, Radim Rudzinski, Petr Vartecký

 • Jednatelé společnosti

  Ing. Štefan Ledvoň (ředitel společnosti), Eva Pilzerová (ekonomka společnosti)

Více o společnosti

Předměty činnosti

 • podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • provozování pohřebišť
 • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • opravy, údržba a čištění komunikací, chodníků, ploch a související servis
 • provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
 • terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
 • práce s motorovou pilou
 • silniční motorová doprava nákladní
 • opravy motorových vozidel
 • služby se speciálními stroji
 • plakátovací služby
 • zednictví, malířství, zámečnictví
 • obchodní a hostinská činnost

Provozovny

V rámci organizační struktury Technických služeb s.r.o. dále existuje 11 provozoven.

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail: