Aktuality

Kancelář pohřebiště bude ve dnech 15. 2. 2024 a 16. 2. 2024 uzavřena.

Do sběrných dvorů už jen s občankou! Více čtěte zde:

Do sběrných dvorů už jen s občankou: Krnov


Termíny svozu bioodpadu v roce 2024 zde:

Kalendář svozu odpadů zde:

Kalendář svozu odpadů: Krnov


Podrobné informace k novému systému svozu odpadu platného od října 2023 zde:

Od října se změní sběr a svoz odpadu: Krnov


Nový systém svozu tříděných odpadů zde:

Nový systém svozu tříděných odpadů: Krnov

  • v odkazu naleznete podrobně pokyny pro objednání popelnic a smlouvu o vypůjčce.

Rozhledna Cvilín 

Od 30.10.2023  je rozhledna uzavřena pro veřejnost. Otevření je plánováno v měsíci dubnu 2024.


Termíny svozu bioodpadu v roce 2023

zde: Termíny svozu bioodpadu v roce 2023: Krnov


Ceny placeného parkování v Krnově

Cena za první půl hodinu    zdarma

Cena za stání vozidla            20,- Kč/hodinu

Minimální úhrada za stání vozidla    5,- Kč/15 min

 

Parkovací karta na 6  měsíců   1500,- Kč

Parkovací karta na 12 měsíců  2500,- Kč

Vydání náhradní parkovací karty 100,- Kč

PLATBA POUZE V HOTOVOSTI!


 

 Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


 

Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs