Aktuality

DNE 29.11.2022 VÍŘIVKA V SAUNĚ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MIMO PROVOZ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Svoz bioodpadu se uskuteční také v prosinci

 Od středy 23. do pátku 25. listopadu má podle ročního plánu proběhnout poslední svoz bioodpadu v letošním roce. Ten se samozřejmě uskuteční a navíc bude po dohodě s Technickými službami Krnov proveden za 14 dnů ještě jeden mimořádný svoz, a to v termínu 7. až 9. prosince.

Svoz komunálního odpadu ve svátek  17.11.2022 se přesouvá na pátek 18.11.2022

Sběrné dvory Karáskova, Opavská a Bruntálská budou ve svátek 17.11.2022 otevřeny od 8:30 do 17:00.,


Kancelář Pohřebiště bude od 24. 11. 2022 do 25. 11. 2022 zavřena.

 


 ROZHLEDNA CVILÍN JE OD 1.11.2022 DO 31.3.2023 uzavřena pro veřejnost. Budeme se na Vás těšit na jaře 2023.


Termíny svozu bioodpadu v roce 2022

Termíny svozu bioodpadu v roce 2022: Krnov


 

Kancelář správy hřbitova bude  zavřena dne 22. 3. – 23. 3. 2022.


 

Re-use centrum dá věcem druhou šanci

Od pátku 6. 8. 2021 se otvírá Re-use centrum na Vaškově ulici. Bližší informace naleznete zde:

https://krnov.cz/re-use-centrum-da-vecem-druhou-sanci/d-38138

17. Re-Use Centrum Krnov: Odpady: Krnov

 


 

 Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs