Aktuality

Rozhledna Cvilín se otevře pro veřejnost 1. 4. 2023. 

Provozní doba rozhledny o víkendech a státních svátcích od 10:00 – 18:00 hod.

Termíny svozu bioodpadu v roce 2023

zde: Termíny svozu bioodpadu v roce 2023: Krnov

Novinka!

Od 1. 4. 2023 dojde ke změně cen na parkovištích placeného parkování v Krnově

Cena za první půl hodinu    zdarma

Cena za stání vozidla            20,- Kč/hodinu

Minimální úhrada za stání vozidla    5,- Kč/15 min

 

Parkovací karta na 6  měsíců   1500,- Kč

Parkovací karta na 12 měsíců  2500,- Kč

Vydání náhradní parkovací karty 100,- Kč

 


 

 

ROZHLEDNA CVILÍN JE OD 1.11.2022 DO 31.3.2023 uzavřena pro veřejnost. Budeme se na Vás těšit na jaře 2023.

 


 

 Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


 

Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs