Skip to content
obchodní společnost města Krnova – Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

Mění se provozní doba sběrných dvorů

Mění se provozní doba sběrných dvorů více zde:

https://www.krnov.cz/meni-se-provozni-doba-sbernych-dvoru/d-47848

Kontaktní
telefon:

Kontaktní
e-mail: