Aktuality

Svoz komunálního odpadu v době státního svátku

Technické služby Krnov, s.r.o., oznamují občanům, že svoz komunálního odpadu v den svátku 28. září se uskuteční v náhradním termínu, a to v úterý 29. září.

V pondělí 28. září budou všechny krnovské sběrné dvory (Karáskova, Bruntálská, Opavská) uzavřeny.

Termíny svozu bioodpadu od září 2020

Svoz bioopadu v Krnově se provádí v pravidelném 14denním intervalu. Svozové dny jsou středa, čtvrtek a pátek, a to podle lokality.

STŘEDA

 • oblast kolem kina (Nerudova, Svatováclavská, Tyršova, Fügnerova, Lázeňská…)
 • ulice Chářovská, Čsl. armády, Na Dolním Pastvišti

září

 1. 9., 23. 9.

říjen

 1. 10., 21. 10.

listopad

 1. 11., 18. 11.

ČTVRTEK

 • oblast kolem hřbitova (Pivovarská, Poděbradova, Tolstého, Kolofíkova, Hřbitovní…)
 • oblast kolem nemocnice (Jiráskova, M. Gorkého, Rooseveltova, Seifertova…)
 • oblast Cvilín (Brožíkova, Horní, Nová Cvilínská, Městská, Horní…)
 • oblast kolem SVČ (Pionýrů, U Lazebníka, Sovova, Žižkova, 9. května…)
 • ulice Opavská, Petrovická, Stará, Libušina
 • Hlubčické předměstí
 • Petrův důl, V Osadě, Zátiší, Zukalova, Červený Dvůr
 • ulice Albrechtická 2-94 (kromě 67,69)

září

 1. 9., 24. 9.

říjen

 1. 10., 22. 10.

listopad

 1. 11., 19. 11.

PÁTEK

 • ulice Albrechtická, Družstevní, Chomýžská
 • Kostelec (včetně ulic Bruntálské, Brantické, Partyzánů)
 • Ježník
 • Krásné Loučky
 • ulice Albrechtická 106 -238, 67, 69
 • Guntramovice
 • ulice Mikulášská, Březinova, Boženy Němcové, Bezručova, Revoluční a okolí

září

 1. 9., 25. 9.

říjen

 1. 10., 23. 10.

listopad

 1. 11., 20. 11

Sobotní svoz objemného odpadu z lokalit Krásné Loučky a Chomýž je zrušen

z důvodu nevyužití. 

Sběrné dvory i nadále odebírají elektroniku Samsung

Ve všech sběrných dvorech v Krnově můžete i po 1. srpnu nadále odevzdat vysloužilé spotřebiče této značky Samsung. Ty některé sběrné dvory v republice od 1. srpna nebudou přebírat z důvodu neuzavření smlouvy mezi korejským výrobcem spotřebičů a společností Asekol, která zajišťuje ekologickou likvidaci těchto výrobků.

 

Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

Dále od 1. srpna dochází ke zpoplatnění služby za odložení pneumatik do sběrných dvorů, poplatek byl stanoven na 50 korun za kus. „Dosud uložení pneumatik bylo zdarma. K zpoplatnění jsme se rozhodli kvůli narůstajícímu množství pneumatik a s tím spojeným vysokým nákladům na likvidaci, které nejsou zahrnuty do ročního poplatku za odpady. Zdarma mají občané možnost odevzdat pneumatiky v rámci zpětného odběru na určených sběrných místech,“ upřesňuje Pavla Hájková. Seznam sběrných míst pneumatik najdete ZDE ZDE.

 

 

Zimní stadión

Umělá plocha je již v provozu! Pro objednávky kontaktujte vedoucí provozovny.

Otevírací doba pro veřejnost bude upřesněna podle zájmu.

 

POZOR!! Otvírací doba kanceláře na pohřebišti ve dnech:

16. 7. – 24- 7. 2020

19. 8. – 24. 8. 2020

Pondělí 13:00 – 17:00

Úterý 9:00 – 11:30

Středa 13:00 – 19:00

Čtvrtek 9:00 – 11:30

Pátek 9:00 – 11:30

 

Sobotní svoz objemného odpadu z lokalit Krásné Loučky a Chomýž je zrušen z důvodu nevyužití. 

 

 

UZAVŘENÍ Cvilínské rozhledny

Rozhodnutím hlavního projektanta,  statika a vedení města Krnova bude v roce 2019-2020 rozhledna uzavřena

pro veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs


Nová možnost si zahrát badminton: INFORMACE ZDE