Aktuality

Svoz komunálního odpadu v době velikonočních svátků

– svoz komunálního odpadu z pátku 2.4.2021 se přesouvá na čtvrtek 1.4.2021 a pondělní svoz 5.4.2021 se posouvá na úterý 6.4.2021

– svoz biologického odpadu proběhne v pravidelném termínu, a to ve středu 31.3.2021, čtvrtek 1.4.2021 a v pátek 2.4.2021

Po zimní přestávce bude opět zahájen svoz bioodpadu, a to ve středu 17. března, ve čtvrtek 18. března a v pátek 19. března podle lokality. V dalších měsících bude bioodpad svážen v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vždy v liché týdny.

Termíny svozu bioodpadu v roce 2021

 

 


 


Z DŮVODU VLÁDNÍHO OPATŘENÍ V RÁMCI CORONAVIRU BUDOU Technické služby Krnov, s. r. o.

OD 19. 10. 2020 UZAVŘENY PRO VEŘEJNOST.

 

 Sobotní svoz objemného odpadu z lokalit Krásné Loučky a Chomýž je zrušen

z důvodu nevyužití. 

 Sběrné dvory i nadále odebírají elektroniku Samsung

Ve všech sběrných dvorech v Krnově můžete i po 1. srpnu nadále odevzdat vysloužilé spotřebiče této značky Samsung. Ty některé sběrné dvory v republice od 1. srpna nebudou přebírat z důvodu neuzavření smlouvy mezi korejským výrobcem spotřebičů a společností Asekol, která zajišťuje ekologickou likvidaci těchto výrobků.

 

Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

Dále od 1. srpna dochází ke zpoplatnění služby za odložení pneumatik do sběrných dvorů, poplatek byl stanoven na 50 korun za kus. „Dosud uložení pneumatik bylo zdarma. K zpoplatnění jsme se rozhodli kvůli narůstajícímu množství pneumatik a s tím spojeným vysokým nákladům na likvidaci, které nejsou zahrnuty do ročního poplatku za odpady. Zdarma mají občané možnost odevzdat pneumatiky v rámci zpětného odběru na určených sběrných místech,“ upřesňuje Pavla Hájková. Seznam sběrných míst pneumatik najdete ZDE ZDE.

 

 

UZAVŘENÍ Cvilínské rozhledny

Rozhodnutím hlavního projektanta,  statika a vedení města Krnova bude v roce 2019-2020 rozhledna uzavřena

pro veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs


Nová možnost si zahrát badminton: INFORMACE ZDE