Aktuality

Kompostéry zdarma, více info zde:

Občané Krnova dostanou kompostér zdarma: Krnov

 

Podpora domácího kompostování Technické služby Krnov s. r. o. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je pořízení kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače. 

Podrobnější informace zde:

http://tskrnov.cz/wp-content/uploads/Podpora-domácího-kompostování-Technické-služby-Krnov-s.r.o.pdf

 


 

Re-use centrum dá věcem druhou šanci

Od pátku 6. 8. 2021 se otvírá Re-use centrum na Vaškově ulici. Bližší informace naleznete zde:

https://krnov.cz/re-use-centrum-da-vecem-druhou-sanci/d-38138

 


 

Termíny svozu bioodpadu v roce 2021

 


 Stavební odpad lze za poplatek předat ve sběrném dvoře

Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík (do 500 kg) a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Do loňského roku měli občané Krnova možnost odkládat stavební odpad na skládce na Cvilíně. Z důvodu ukončení platnosti povolení byla ale skládka 31. října 2019 uzavřena. Nejbližšími místy pro odevzdání stavebního odpadu se pak stala zařízení v Horním Benešově a Holasovicích.

 


 

Žádat o vyjádření k existenci sítí můžete zde: http://krnov.vyjadrovani.cz/


Na odpadkových koších ve městě se objevily samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“, QR kódem a odkazem na aplikaci Zero Waste City. Jejím prostřednictvím mohou obyvatelé upozornit na přeplněné nádoby na odpad a na psí exkrementy.

Aplikace pro občany je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=zerowastecity.zerowastecityapp&hl=cs


Nová možnost si zahrát badminton: INFORMACE ZDE