Veřejná zeleň

Vedoucí provozovny
Petr Sabo
telefon: 554 692 044, 602 785 192
e-mail : petr.sabo@tskrnov.cz

Poskytované služby:

  • ozelenění rekultivovaných ploch
  • výsadba stromů, keřů, letniček a trvalek (nádoby i mobiliáře)
  • zakládání trávníků a jejich údržba
  • kosení trávy zahrad, sportovišť, veřejných prostranství, společných prostor obytných domů (pojezdovými sekačkami, křovinořezy)
  • chemické odplevelování keřů a travnatých ploch
  • řez stromů a keřů – zdravotní, hlavový, tvarový, stříhání a tvarování živých plotů
  • kácení stromů i ve ztížených podmínkách (svahy, plošina atd.), včetně štěpkování
  • odvoz odpadu trávy, větví, listí