Místní komunikace

Vedoucí provozovny
Ondřej Bartoníček
telefon:  602 785 191, 554 692 030
email: ondrej.bartonicek@tskrnov.cz

Poskytované služby:

 • opravy místních komunikací
 • zimní údržba komunikací a chodníků
 • čištění uličních vpustí a příkopů
 • měření míry zhutnění podkladních vrstev Lehkou dynamickou deskou
 • dlaždičské práce (kladení obrub, dlažeb, pro – dlážděné chodníky, chodníčky či posezení … )
 • vysprávky asfaltovou obalovanou drtí po přípojkách a překopech (voda, plyn, kanalizace)
 • zřízení asfaltových plochy nových ve vjezdech stáních, parkovištích apod.
 • zřízení a umístění dopravního značení (vodorovné i svislé)
 • dovoz materiálu (kamenivo,štěrky, písky, betonové směsi – suché a polosuché)
 • hydraulická ruku pro převozy materiálu
 • hutnění podkladů
 • řezání asfaltu
 • bourací ruční kompresorové kladivo na betonové základy či jiné konstrukce
 • malý kolový nakladač „BOBEK“ pro terénní úpravy ( široká lžíce, podkop pro hloubení rýh 30cm,  vrták pro vrtání děr 40cm)