TS Krnov s.r.o.

Název:

Technické služby Krnov s.r.o.

Sídlo: ul.Stará 11, Krnov 794 01
IČ: 25398547
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 26.5.1998, skutečné zahájení činnosti dne 1.10.1998

Předměty činnosti:

podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
provozování pohřebišť a krematorií
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba
rozvaděčů nízkého napětí
opravy, údržba a čištění komunikací, chodníků, ploch a související servis
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
práce s motorovou pilou
silniční motorová doprava nákladní
opravy motorových vozidel
služby se speciálními stroji
plakátovací služby
zednictví, malířství, zámečnictví
obchodní a hostinská činnost

Vlastník společnosti:

společnost vlastní 100% Město Krnov jako jediný společník

Statutární orgán, jednatelé:

ing. Štefan Ledvoň, ředitel společnosti
Eva Pilzerová, ekonomka