Skip to content
obchodní společnost města Krnova – Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

Žádost o vyjádření k existenci sítí

Pokud potřebujete zažádat o vyjádření k existenci sítí, lze to na tomto odkazu: http://krnov.vyjadrovani.cz/

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail: